نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

امام موسی صدر

چهارشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۵، ۰۴:۵۲ ق.ظ

چند جمله از سخنان امام موسوی صدر  به مناسبت سالگرد فاجعه ای که این عزیز روشنفکر از جامعه مان دزدیده شد...
 انسان ذاتا پاک است ، در. میان انسان ها فرد پست و کسی که نتوان ان را اصلاح کرد یا نتوان با وی همکاری کرد وجود ندارد( امام موسی صدر،کتاب ادیان در خدمت انسان صفحه ی ۲۲۰)
.
وقتی حقیقت اسلام  با زبانی مناسب و نرم ، خود جوامع و مسلمانان پیش از همگان در خواهند یافت درمان همه گرفتاری ها،مشکلات و #عقب_ماندگی هایشان در اسلام هست . بنابر این وظیفه علما در زمان حاضر ارائه ی درست و مخلصانه ی اسلام با قلب و زبان است(شهید صدر، روح تشریع در اسلام،صفحه ی۱۵۶و۱۵۷)
.
.
اقایان عزیز;اگر با خشونت و تصلّب بخواهیم مردم را به حفظ_حدود خود مجبور سازیم ، تا در برابر ما آزادی رفتار و آزادی گفتار و ازادی سوال و مناقشه و مباحثه نداشته باشند ، خود را از حقیقت دور و معالجات فرضی و. خیالی و پیشنهاد های تخیلی کرده ایم. مصلح(اصلاح کننده) قبل از هر چیز باید واقعیت ها را هر چه هم تلخ باشد،درک کند(کتاب نای و نی،صفحه ی۴۶)۰

موسی صدر دین را امری نه حاصل عقده های روانی می داند و منشا دین را امری اصیل و ذاتی در انسان معرفی می کند. به نظر موسی صدر دیدگاه های دانشمندان دیگر درباره منشا دین تغییر کرده است و این مسئله هنوز برجای باقی مانده که انسانی که دین را نمی شناخته است چرا بسوی دین تمایل پیدا کرده است.وی همچنین بر این باور است که دین و علم با یکدیگر به دنیا می ایند و در سرشت بشر زاده شده اند.از نظر صدر، هم دین و هم علم در پیوند دادن انسان با حقیقت و واقعیت نفش دارند چرا که هر دو سعی می کنند تا واقعیت و هستی را رمزگشایی و پرده نمایی کنند.از نظر صدر هر دوی علم و دین در دوران کودکی و جوانی از بیماری خرافات و اساطیر رنج برده اند.از نظر وی فقه به عنوان بخشی از دین باید در خدمت انسان ها باشد تا انسان ها را بسوی خداوند حرکت دهد.وی فقه را قانونی مقدس می دانست که برای حفظ و حراست از حقوق افراد در شرایط مختلف معین شده است.از نظر وی قانون مقدس با توجه به ویژگی های زمانی و مکانی صادر می شود و قانون است و فقیه باید در استنباط های خویش به عقل رجوع کند.وی بر اطلاع فقیه از ارزش های انسان و فهم درست انسان تاکید می کند.وی در کلیسای کبوشیه به این نکته اشاره کرده است که این ادیان هستند که در خدمت انسان هستند نه این که انسان در خدمت ادیان باشد.انسان موجودی دارای اراده و انتخاب آزاد است.وی انسان را موجودی صاحب کرامت و دارای ارزش ذاتی می داند و تقدم انسان بر احکام و مناسک فقهی را قائل است.وی همچنین در زمینه اقتصادی بر این باور است که انسان مقدم بر هرگونه ابزار و سرمایه و وسیله اقتصادی است.در تفکر وی جهان هستی یک امر همگرا و متحد و هماهنگ است.وی تاکید زیادی بر اصل همگرایی در تفسیر هستی شناسی دارد.انسان نیز به عنوان جزیی از جهان هستی بر اساس اندیشه صدر، بایستی با دیگر انسان ها همگرایی داشته باشد.از نظر وی، همچنین اساس و بنیاد هر دینی خداوند و معرفت به خداوند محسوب می شود.از نظر وی عبادت برای خدا و خدمت به رنج دیدگان بر روی زمین اموری جدایی ناپذیراند. از نظر وی میان ادیان الهی همچون مسیحیت و اسلام یگانگی وجود دارد و جدایی میان پیروان این دو دین اصلا معنا ندارد.

پ.ن:
ساعت پنج صبح ده شهریور که خبر از ناپدید شدن امام موسوی صدر منتشر شد در لبنان
1357 #امام_موسی_صدر  برای آخرین بار درحال سوار شدن به خودرو پژو دیده شد...۰
اگر چهل سال است که از سرنوشت او بی خبریم، اما اندیشه و مرامش را که از ما ندزدیده اند!

#غیرت_شیعه#شهید_موسی_صدر#روشنفکر

۹۵/۰۶/۱۰
علی پورهاشمی