نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

مناظره هیلاری کلینتون و ترامپ

پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵، ۰۴:۴۶ ب.ظ

دموکراتها از نظر ایدئولوژی سیاسی به لیبرالیسم مدرن باور دارند، طرفدار آزادی های مدنی در همه زمینه ها هستند.طرفدار افزایش خدمات دولتی عمومی بوده و معتقدند دولت باید تا حدی در مسائل کلان اقتصادی دخالت کند تا بتواند به برقراری عدالت اجتماعی کمک کند و معتقدند افرادی که درآمد بیشتری دارند باید مالیات بیشتری بپردازند. جمهوریخواهان اما مشی محافظه کارانه دارند و شدیدا راستگرا هستند.طرفدار مذهب و ارزش‌های سنتی اند..شدیدا معتقد به بازار آزادند و طرفدار کوچک شدن دولت و عدم دخالت آن در اقتصاد هستند و با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان مخالفند. به طور کلی، دموکراتها بیش از رقیبشان طرفدار عدالت اجتماعی و افزایش رفاه طبقات محروم تر جامعه هستند. در عرصه سیاست خارجی؛جمهوریخواهان طرفدار افزایش بودجه نظامی کشور و طرفدار اقداماتی هستند که به بزرگ تر و قدرتمندتر شدن ارتش بیفزاید.جمهوریخواهان، بخصوص آنهایی که جزء نئومحافظه کاران هستند، معتقدند امریکا باید در عرصه خارجی سیاست‌های تهاجمی ای را دنبال کند و با کشورهایی که مزاحم منافع این کشورند، به شدت برخورد کنند.در قیاس با جمهوریخواهان، دموکراتها کمتر طرفدار استفاده از نیروی نظامی هستند و معتقدند امریکا باید تلاش کند از طریق دیپلماتیک، و تا حد ممکن تعامل با دیگر کشورها، مدیریت مورد نظرش بر جهان را اعمال کند و تا حد ممکن تنشها را با رقبایی چون چین و روسیه کاهش دهد. آنها چندان معتقد به ادامه جنگ سرد نیستند و تلاش دارند از تقابل با روسیه پرهیز کنند.با این اوصاف چنین به نظر می رسد که باقی ماندن دموکراتها در کاخ سفید، بیشتر به نفع آرامش جهان است و احتمالا از بروز جنگهای بیشتر، جلوگیری می‌کند.
پی نوشت:
ترامپ برای جامعه ای آمریکا مفید نیست و کارایی ندارد و به ضرر جامعه بزرگ آمریکا هست.همان طور که احمدی نژاد برای جامعه ایران مفید نبود و ایران را به عرصه نابودی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشاند.
درضمن ترامپ خیلی بی ادب هست..به امید پیروزی هیلاری کلینتون 

۹۵/۰۷/۲۹
علی پورهاشمی