نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

نامه ای به ریاست محترم دولت  ایالات متحده آمریکا آقای ترامپ
امروز که وارد کاخ سفید شدید.
این را بدانید ملت ایران همیشه به دنبال صلح هست.به دنبال آرامش و خوشبختی...و در جنگ هشت ساله تحمیلی عراق به ایران ملت ایران ثابت کرد..قصه سهراب،رستم،اسفندیار و آرش کماندار افسانه نیست.و هنوز هم هواداران حسین بن علی علیه السلام،سهراب،رستم و آرش روی این خاک زندگی می کنند.
زنده باد صلح،دوستی و برابری
به امید جهانی عاری از خشونت و جنگ
سید علی پورهاشمی
20ژانویه 2017
_

This is a letter for the Honourable president Donald Trump:

Today; when you arrive to White house,I inform you that Iranian people follow peace and friendship ,prosperity,always.  In forced War from Iraq to Iran  whitin a period of 8 years , We had proved that the story of Rostam & Sohrab and the story  of Esfandiyar and archer Arash
 dont  fable.

And yet ;the adherents of Hossein  Ebne Ali and persian fables live in here and lively.
Praise peace , praise friendship and equality.
In the hope of World  without War and warmongering.
seyed Ali poorhashemi  2017/1/20

۹۵/۱۱/۰۱
علی پورهاشمی