نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

به تنگ آمده ام

يكشنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳ ب.ظ

به تنگ آمده ام 

من به تنگ آمده ام ازهمه چیز،بگذارید هواری بزنم...!

مشت می کوبم بردر،پنجه می سایم برپنجره ها،من دچارخفقانم خفقان،من به تنگ آمده ام از همه چیز،بگذارید هواری بزنم،

آی،باشماهستم،

این درها رابازکنید،من 

به دنبال فضایی می گردم

لب بامی،سرکوهی دل صحرایی

که درآنجا نفسی تازه کنم

آه

می خواهم فریاد بلندی بکشم

که صدایم به شماهم برسد

من به فریاد همانندکسی،که نیازی به تنفس دارد

مشت می کوبدبردر،پنجه می سایدبرپنجره ها

محتاجم

من هموارم راسرخواهم داد

چاره دردمرا بایداین دادکند

ازشماخفته چند

چه کسی می آید بامن فریادکند؟

"فریدون مشیری"

_

#ایران#فریاد#شجریان#کیارستمی #قطارتبریز_مشهد#گورخواب #پلاسکو#آتش_نشان #شهادت#وطنم_پاره_تنم #تسلیت

۹۵/۱۱/۰۳
علی پورهاشمی