نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

نظام سیاسی در ایران

يكشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ

ا

اگر بخواهیم نظام سیاسی ایران را مورد بررسی قرار دهیم در واقع باید عشیره شناسی کنیم

این که فرهنگ سیاسی ایران همواره از ویژگی هایی مانند:فردگرایی منفی، بی اعتمادی، نهاد گریزی، فقدان اجماع نظر،خویشاوند گرایی، هزار فامیلی، بی قانونی، نا امنی، بحران هویت ملی و فرایند ناقص کشور - ملت سازی در رنج بوده است، ریشه در ساخت عشیره ای این سرزمین پهناور دارد. 

کتاب فرهنگ سیاسی ایران 

دکتر محمود سریع القلم


۹۵/۱۱/۱۰
علی پورهاشمی