نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

هموطنم

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۸ ق.ظ

هموطنم

تهرانت را در آغوش بگیر ، ایرانت را بغل کن

داعش وطنی، کمربند انفجاری اش را دور چهارشنبه ای در رمضان پیچید

فاجعه ، دلهره و هراس را دور خردادمان

نفرتش را و کینه اش را و بدخواهی اش را دور بهارمان پیچید ، دور بهارستان مان 

تعصب کور و جهالت  را دور تهران مان پیچید

اندوه و سوگ را دور ایرانمان...

داعش وطنی ،خودش را تکه تکه کرد و قلب همه مردم را اندوگین کرد ، تا ما ثابت کنیم در کنار هم هستیم چون باهم قوی تریم 

روحشان شاد و یادشان گرامی 

پی نوشت:

عکس مربوط به همبستگی و همدردی با قربانیان تروریسم در سمنان

منظور از داعش وطنی افرادی بی شرف ایرانی هستند که به داعش پیوست اند 


#هموطنم #ایران #ترور #شهید #داعش_وطنی #در_کنار_همیم


#تهران #تروریست #وطنم #Iran #ایرانم

۹۶/۰۳/۲۰
علی پورهاشمی