نوشته های علی پورهاشمی

فرزند پائیز

پسر ایرانم
دلشکسته این سرزمین
گندم وجودم در دورانی قد کشید که هیچ ندیدم
جز ستم...غم...نان...دین گریزی... بی عدالتی
برای بقاء باید درخفاء بمانم نمی دانم تا کی اما این نیز بگذرد
خواهان برابری..، برداری..، وآزادیم
از بازیچه قراردادن دین خسته ام
از تمرکز اجباری قدرت خسته ام
بیزارم از دورنگی و خواهان تحولم و معتقدم به جدایی دین از سیاست
دمکراتم و پایبند به ارزش های الهی

و شعار من زنده باد مخالف من و دعای من برای شماصبوری است

علی پورهاشمی بهار ۸۷

دستفروشی با شرافت و برخورد ماموران سدمعبر عزیز

چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۳۰ ب.ظ

دستفروشی برای آن های که از همه جا رانده شده اند و در عین حال نمی خواهند دست تکدی پیش دیگران دراز کنند و آن مایه شرافت و بزرگواری شان است که از شرافت کار خود (گرچه دستفروشی باشد) نان بخورند‌.، از ماموران سد معبر شهرداری عاجزانه درخواست می کنم در شب عید به دستفروشانی که بساط کردن و اجناسی می فروشند از کارشان جلوگیری نکنند بخدا قسم وضع اقتصادی خرابه است و این عزیزان به نان شب شان محتاج هستند و نمی خواهند جلوی چشمان زن و بچه های شان شرمنده باشند.

ماموران سد معبر عزیز از دست هایشان نان  را دریغ نکنید
پاینده باشید

۹۶/۱۲/۰۹
علی پورهاشمی